Sunday, January 24, 2010

Online Netwerken; over social media en 'personal branding'


Sociale netwerk strategieen voor bedrijven worden steeds belangrijker. Internet is straks overal, mobiel, op TV, in uw video, zelfs in uw TomTom. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar deze video:Het zal duidelijk zijn, niemand, geen organisatie of bedrijf kan meer om online sociale netwerken heen. De vraag is alleen, hoe moet u dit nu inpassen in uw werk, uw bedrijf, uw medewerkers in samenwerking met uw klanten?

Het goede nieuws is dat het eigenlijk heel erg simpel is. Online 'netwerken' is net als normaal netwerken; hoe persoonlijker u het doet, des te meer kans op succes. Zo is een brochure of een TV commercial vrij onpersoonlijk, terwijl een telefoongesprek dat al veel meer is. Het beste is natuurlijk uw relaties persoonlijk te ontmoeten en in de ogen te kunnen kijken.

Online is het niet anders, een ongerichte email naar uw klantenbestand is in de regel vrij onpersoonlijk, terwijl een videoconference bijna de kwaliteit van een echte vergadering kan benaderen. Netwerkportalen en sociale media middelen kiest u op dezelfde manier uit, waarbij web 1.0 vrij onpersoonlijk is (broadcasten van een boodschap) en web 2.0 en 3.0 steeds meer naar een kwaliteitsinteractie gaat:Klik hier voor vergrotenROI

Toch gaat het niet helemaal op en dat heeft te maken met de factor 'Tijd'. Een email versturen is weliswaar onpersoonlijk, maar heel snel, naar duizenden mensen tegelijkertijd. Ook al is het resultaat per email vaak bedroevend, door het volume is dit toch de moeite waard.

Bij gebruik van sociale media heeft u ineens te maken met heel veel nieuwe uitingen en mogelijkheden die allemaal hun bijdrage kunnen leveren, zoals Tweets, blogs, instant messaging, communities, virtual reality, augmented reality, RSS, widgets etc. etc. Stuk voor stuk middelen die u wellicht eens heeft gezien of heeft gebruikt en waarmee u uw social media strategie mee vorm kunt geven.

Een succesvolle online strategy of web 2.0 applicatie moet aan de 5 G's van 'Van den Bel' voldoen:

Gemak

Gericht

Goedkoop

Gedeeld

Gevaar vrij


Het gaat om mensen en hun gedrag, niet om de techniek
U ziet, technisch is het al een heel verhaal. Het gaat echter in de basis gewoon om mensen en hoe daar het beste contact mee kan worden gemaakt. Dat verschilt van mens tot mens omdat iedereen nu eenmaal anders is. Online middelen geven ons de mogelijkheid om goed naar onze relaties te kijken en ze persoonlijk te bedienen op een manier die het meest effectief is.

Vanuit mijn netwerk-stijlen model, coach ik organisaties om vanuit hun persoonlijke communicatie-stijl de juiste manier te kiezen en om hun Personal Brand online neer te zetten:
Overige informatie, algemeen:

Mijn Visie op de ontwikkeling van Online Netwerken

Tuesday, November 17, 2009

Realisme over LinkedIn, niet alles wat blinkt...

Theorie versus werkelijkheid
In theorie wordt op LinkedIn 'zichtbaar' gemaakt 'wie een kennis is van wie', maar dat is niet de realiteit. Zelf heb ik meerdere netwerken op LinkedIn, het grootste daarvan telt 20.000 directe leden waarmee dat een van de 50 grootste netwerken op LinkedIn is. Geen van de netwerken, of deze nu groot en ongericht of klein en gericht zijn, biedt veel meerwaarde anders dan de zichbaarheid van het profiel zelf. Dit geldt voor alle LI netwerken ook al zal u geregeld anders horen. Als u heel realistisch zoals ik heb gedaan alle feiten over jaren op een rijtje zet en de uren noteert die u aan LinkedIn netwerken kwijt bent en deze afzet tegenover de opbrengsten, levert standaard netwerken met LI nooit ROI. Daarvoor zijn een aantal oorzaken:


Kwantiteit
Je komt er snel achter dat LinkedIn alleen de profielen laat 'zien' van personen die in je netwerk zitten. Je 'ziet' profielen van je directe contactperson, van hun contactpersonen (2de lijn) en van de mensen die deze groep vervolgens kent (3de lijn). Bij een kwaliteitsnetwerk zie je zo maar relatief weinig profielen (hoeveel mensen ken je immers echt?) en dat is inefficient. Je bent immers lid geworden om snel meer, nieuwe mensen te leren kennen of te kunnen zoeken...

Dat doet iedereen dan ook massaal door willekeurig veel mensen uit te nodigen via openbare lijsten waarop mensen zich zetten om uitgenodigd te worden (ze geven dan aan geen IDK = 'I don't know' aan te zullen vinken bij een connectieverzoek), het eigen netwerk te vergroten. Door LinkedIn wordt je daarvoor immers 'beloond' door je profiel beter zichtbaar te maken en het krijgt voor de meeste gebruikers een zekere 'status' ('..dat zal wel een goede vent/vrouw zijn, die kent zoveel mensen..'). Kwantiteit is dus nodig en wordt beloond, maar daarmee is de kwaliteit van het 'LinkedIn netwerken' dus veelal een illusie. Hoedt u voor 'trainers' LinkedIn die anders beweren!


Persoonlijke band en communicatie
In het 'normale' netwerken doe je iets voor de ander opdat je ook iets terug krijgt van die ander. Dergelijke kwaliteitsband bestaat niet op LinkedIn omdat de mensen die in je kwaliteitsnetwerk zitten op een kwaliteitsmanier benadert willen worden (persoonlijk contact). LinkedIn werkt met introducties en met email en aangezien dat via de veelal lage kwaliteitsnetwerken gaat is het rendement dus laag. Er is daarnaast ook technisch niet een mogelijkheid om 'iets' voor je contact terug te doen. Het is en blijft dus eenrichtingsverkeer en voordat je het weet ben je alleen maar bezig introducties voor anderen door te zetten zonder daar ooit iets voor terug te krijgen.


Snelheid van communicatie
Bij Standaard gebruik van LinkedIn zoeken mensen op het netwerk met elkaar contact via 'introducties'. De realiteit is dat slechts 0,5% van alle netwerken op een sociaal netwerk portaal 'actief' te noemen is. 5% zijn zogenaamde 'lurkers' (ze kijken alleen maar doen niet veel) en de rest komt slechts een keer per gemiddeld 3 maanden langs. Meer dan 50% van de accounts zijn overigens geheel inactieve accounts. Introducties via deze kanalen (en daar kan bij contacten in de 3de lijn niet op worden gestuurd) zijn dus kansloos. Deze 'introducties komen dus voor 50% nooit aan, of duren vaak 3 maanden voordat de eerste contactpersoon (1ste lijn) deze heeft gezien. Of deze de introductie vervolgens 'doorzet' is een tweede, door de lage kwaliteitsbanden wordt dit veelal niet gedaan, mail over introducties wordt als 'spam' gezien. Gemiddeld genomen komt slechts 1 op de 10 introducties in de 3de lijn daadwerkelijk aan (en dus veelal pas na lange tijd).


Samengevat
LinkedIn zal u dus weinig zakelijk effectief rendement opleveren bij standaard gebruik. Toch is het een belangrijk startpunt in uw online strategie. Zonder een grote hoeveelheid aan zichtbare profielen, valt er immers niets te kiezen vanuit al die nieuwe contacten. Het is wel belangrijk uw online tijdsbesteding op LinkedIn daarvoor te minimaliseren en uw opgebouwde netwerk om te zetten in een effectief bruikbaar netwerk.
Ook moet u de juiste / meest effectieve manier weten te hanteren om contact te krijgen.

Wednesday, April 18, 2007

Cursussen

NB: Informatie op deze website verhuisd binnenkort naar http://onlinenetwerken.info Daar kunt u nu al de cursussen, webinars, en consultancy trajecten boeken voor uw online strategie.

Klik hier om direct een afspraak te maken


Ontwikkeling
Afgelopen jaar is het besef ontstaan dat het werkterrein door online ontwikkelingen snel aan het veranderen is.
De rol van het internet is snel aan het veranderen. Bekende vacaturedatabanken en online marketingmiddelen verdwijnen in snel tempo en maken plaats voor netwerksites als Hyves, LinkedIn, Myspace, Facebook, Ning om er maar een paar te noemen. Niet alleen wordt het plaatsen van vacatures daar snel goedkoper en dit jaar gratis in navolging van ontwikkelingen in de VS, zij geven marketeers, salesspecialisten, werkzoekenden en werkgevers een additionele functie: 'profileren en kwalitatief netwerken'.

Mensen gebruiken deze middelen steeds beter, steeds meer. Er vind een verschuiving plaats van online 'informeren' naar online 'interacteren'. Op een wijze die de klant past, volgens zijn eigen wensen en op de (online) plek en via middelen (computer / telefoon) die hij zelf kiest.
Daarmee verandert ook de rol en de werkwijze van iedere organisatie online. Interacteren kan namelijk alleen op basis van het 'profiel', de persoonlijkheid van de klant zelf.

Iedere organisatie moet zich daarom richten op het fasciliteren van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording offline met een profilering online. Ontwikkeling vind niet meer bij de organisatie zelf plaats, maar moet met nadruk geintegreerd zijn en zich richten op het sterk veranderende internet van het 'online netwerken'.

Cursussen
Alle cursussen gaan uit van een basis- en een vervolgcursus voor gevorderden, voorbeeld van de cursus LinkedIn:

Niveau 1: basis
(2-4uur)
De meeste mensen beginnen op LinkedIn en raken snel de weg kwijt. Er zijn dan ook veel opties en mogelijkheden op LinkedIn om gebruik van te maken. Wat is dan ook handig en wat niet?

In niveau 1 van de cursus, leren we de basisprincipes van LinkedIn. Het geeft antwoord op de volgende vragen;
- wat is LinkedIn?
- wie gebruiken het en waarvoor kan ik het gebruiken?
- hoe maak ik een goed of een effectief Profiel?
- hoe maak ik een kwantitatief of een kwalitatief netwerk?
- welke middelen kan ik het beste inzetten om mijn 'zichtbaarheid' te vergoten?
- hoe maak ik 'contact', introduceer ik anderen en communiceer ik het beste?
- hoe maak ik groepen?
- hoe laat ik mijn netwerk groeien?
- handige tips en trucs!

Lees hier meer over de cursus LinkedIn,Andere, algemene informatie:

Mijn cursussen zijn direct ter zake en gaan uit van een pragmatische aanpak en ROI voor uw doelstelling. Bij de cursussen en consultancy voor Online Recruitment en Marketing en Sales gaat het altijd om dit principe:

Algemene Leerdoelen
 • Effectief omgaan met online netwerken als LinkedIn, Facebook, Myspace, Hyves, Xing, Second Life, Tribe etc. etc.
 • Effectief vermarkten van expertise en middelen via o.a. Google, Blogs en online profilering
 • Effectief zoeken van passende diensten en personen via Deep-Searches en Clustered Searches.

ROI van mijn consultancy / cursussen
 1. Leer een 500+ netwerk op LinkedIn in 8 minuten te maken (= totale tijd zoeken, uitnodigen en toevoegen van nieuwe netwerkrelaties)
 2. Leer hoe je vanuit een zoekmiddel meer dan slechts de paar miljoen profielen op LinkedIn kunt zien maar in totaal 600 million profielen op meerdere netwerken, vanuit een centraal dashboard (u hoeft nergens in te loggen of lid van te zijn), de ROI / tijdsbesparing is daardoor enorm
 3. Leer hoe u gemakkelijk en snel meer informatie over uw online Target kunt vinden, zoals telefoon of email adres, zodat u snel en effectief uw Target kunt benaderen
 4. Leer hoe u uw kwantitatief netwerk snel en effectief kunt omzetten in een kwalitatief netwerk dat u en uw relaties meer waarde brengt.


Meer informatie over online en offline cursussen, webinars, consultancy trajecten, de kosten het het boeken / volgen hiervan is te vinden op http://onlinenetwerken.info

Cursus effectief online communiceren

Klik hier om direct een afspraak te maken


Ontwikkeling
Afgelopen jaar is het besef ontstaan dat het werkterrein door online ontwikkelingen snel aan het veranderen is.
De rol van het internet is snel aan het veranderen. Bekende online marketingmiddelen verdwijnen in snel tempo en maken plaats voor netwerksites als Hyves, LinkedIn, Twitter, Myspace, Facebook, Ning om er maar een paar te noemen. Niet alleen wordt het plaatsen van vacatures daar snel goedkoper.

Mensen gebruiken deze middelen steeds beter, steeds meer. Er vind een verschuiving plaats van online 'informeren' naar online 'interacteren'. Op een wijze die de klant past, volgens zijn eigen wensen en op de (online) plek en via middelen (computer / telefoon) die hij zelf kiest.
Daarmee verandert ook de rol en de werkwijze van iedere organisatie online. Interacteren kan namelijk alleen op basis van het 'profiel', de persoonlijkheid van de klant zelf.

Iedere organisatie moet zich daarom richten op het fasciliteren van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording offline met een profilering online. Ontwikkeling vind niet meer bij de organisatie zelf plaats, maar moet met nadruk geintegreerd zijn en zich richten op het sterk veranderende internet van het 'online netwerken'.

Cursus effectief online comuniceren algemeen (2-4 uur)
N.B. : Alle cursussen gaan uit van een basis- en een vervolgcursus voor gevorderden. In deze cursus ligt de nadruk op het communicatieaspect bij het online netwerken. Het is met nadruk een vervolgcursus voor personen die de basisvaardigheden al onder de knie hebben van bijvoorbeeld van de cursus LinkedIn:

Niveau 1: basis
(2-4uur)
De meeste mensen beginnen op LinkedIn en raken snel de weg kwijt. Er zijn dan ook veel opties en mogelijkheden op LinkedIn om gebruik van te maken. Wat is dan ook handig en wat niet?

In niveau 1 van de cursus, leren we de basisprincipes van LinkedIn. Het geeft antwoord op de volgende vragen;
- wat is LinkedIn?
- wie gebruiken het en waarvoor kan ik het gebruiken?
- hoe maak ik een goed of een effectief Profiel?
- hoe maak ik een kwantitatief of een kwalitatief netwerk?
- welke middelen kan ik het beste inzetten om mijn 'zichtbaarheid' te vergoten?
- hoe maak ik 'contact', introduceer ik anderen en communiceer ik het beste?
- hoe maak ik groepen?
- hoe laat ik mijn netwerk groeien?
- handige tips en trucs!

Lees hier meer over de cursus LinkedIn,


Algemene Leerdoelen cursus online communiceren
 • Effectief omgaan met online netwerken als LinkedIn, Facebook, Myspace, Hyves, Xing, Second Life, Tribe etc. etc.
 • Effectief vermarkten van expertise en middelen via o.a. Google, Blogs en online profilering
 • Effectief zoeken van passende diensten en personen via Deep-Searches en Clustered Searches.

Specifiek
Het internet is door de beschikbaarheid van bandbreedte bereikbaar geworden voor kwalitatief goede communicatie tussen mensen online. Online communicatie is bovendien een stuk intuïtiever geworden.

We zijn al gewend geraakt aan 'bellen' via het internet, maar we kunnen er veel meer mee.
Skype, Instant Messengers en applicaties als 'BitWine' maken het mogelijk elkaar te bellen, 'instant' berichten te schrijven en elkaar via video te zien.

De techniek wordt steeds beter, we kunnen dan ook op vele manieren steeds meer van onszelf laten zien. Daardoor kan u ook steeds meer van uw klant zien... Zijn profiel, achtergrond, foto en video maar ook zijn houding, zijn intonatie en reactie.

Tenslotte kunt u in de toekomst ook zelf 'in de computer kruipen'. U bezoekt bijvoorbeeld een virtuele wereld op Second Life en ontmoet daar klanten..
Uw 'Avatar' vertegenwoordigt u in een wereld die u zelf kunt creëren. Nu nog wat speels, maar met grote toekomstmogelijkheden.

Toepassingsgebieden cursus:
 • Marketing & sales
 • Online service-verlening
 • Informatieverstrekking

Corporate Communities

Klik hier om direct een afspraak te maken

Waarom een Corporate Community?
Veel bedrijven 'discussieren' met hun klanten via Twitter of LinkedIn
om er vervolgens snel achter te komen dat ze hiermee maar zeer beperkt
of op een onprofessionele manier met hun doelgroep kunnen communiceren.

De ROI situatie waarbij de geinvesteerde tijd de toegenomen klantbinding rechtvaardigt is zo onvoldoende aanwezig.

Door uw Twitter, Facebook of LinkedIn kanalen te koppelen aan uw eigen
Corporate Community heeft u veel meer kans op succes. U maakt gebruikt van de populaire, snelle kanalen waar iedereen aanwezig is, maar u hebt de ruimte om uitgebreid vanuit uw eigen Corporate Community in fora en andere web 2.0 middelen op een kwaliteitsmanier met uw klanten in contact te staan.


Persoonlijke of bedrijfs-netwerken maken

Het maken van een Corporate Community is tegenwoordig vrij simpel. technisch is het zo gemakkelijk gemaakt dat in theorie binnen een dag een community 'klaar' kan zijn. Daarmee bent u er echter nog niet, want de Community moet ook nog eens 'gevuld' worden en op de juiste manier aan andere sociale netwerksite gekoppeld worden. Uw Community moet immers ook 'gevonden' worden nietwaar? Nu begint das het echte werk waar u hier een indruk van kunt krijgen.

Onlangs is een netwerk dat ik heb gemaakt, OpenNetworkers.info, door het gezaghebbende Mashable online magazine voor Social Media uitgeroepen tot 1 van de 10 beste portalen voor 'Job & Experts search' (meer informatie)

De kosten van een basis-opzet zijn beperkt. Indien u ook wilt dat er een SEO strategie wordt ingezet of dat ik uw interne social media verantwoordleijke hierin moet trainen voor onderhoud en beheer van de Community, dan komt daar uiteraard nog een fee voor de besteedde uren bij.

Standaard mogelijkheden in uw internet community:

- koppeling aan populaire sociale media als 'Twitter', 'LinkedIn'
, 'Facebook' etc.
- discussieforums
- blogs
- webcasting, videoconferencing
- specifieke deelgroepen met extra toegangsbeveiliging
- flexibele niveaus van toegangbeveiliging
- flexibele niveaus van contentbeveiliging en toegankelijkheid
/ zichtbaarheid
- extreem hoge zichtbaarheid via zoekmachines als Google
- video integratie op HD kwaliteit
- chatfuncties
- foto en slideshow-integratie op HD kwaliteit
- webservices integratie
- onbeperkte widget integratie
- RSS feeds (in en uit) op alle elementen / content
- video-life interacties met audio
- desktop sharing
- bestanden delen, libraries (gedeeld, beveiligd) opzetten
- webdesign flexibel aan te passen
- taal aan te passen
- invoerschermen voor inschrijvingen, evenementen,
agendabeheer
- synchronisatie met outlook
- onbeperkte extra Java en flash toepassingen als Google maps
en Youtube
- Interactieve TV eventueel als widget

Indicatie kosten (basis):
Inrichting van Portalen als hierboven genoemd kosten tussen de 1000 en 5000 (alle bovengenoemde functionaliteiten + inrichting online TV redactiestudio) Euro. Klik hier om direct een afspraak te maken of om offerte aan te vragen..


Toepassinggebieden:


 • Professioneel Netwerk opbouwen, Klantbinding


 • Service kanaal


 • Marketing & sales


 • Informatieverstrekking


Cursus doelbewust Bloggen

Klik hier om direct een afspraak te maken


Ontwikkeling

Afgelopen jaar is het besef ontstaan dat het werkterrein door online ontwikkelingen snel aan het veranderen is.
De rol van het internet is snel aan het veranderen. Bekende online marketingmiddelen verdwijnen in snel tempo en maken plaats voor netwerksites als Hyves, LinkedIn, Myspace, Facebook, Ning en Twitter om er maar een paar te noemen.

Mensen gebruiken deze middelen steeds beter, steeds meer. Er vind een verschuiving plaats van online 'informeren' naar online 'interacteren'. Op een wijze die de klant past, volgens zijn eigen wensen en op de (online) plek en via middelen (computer / telefoon) die hij zelf kiest.
Daarmee verandert ook de rol en de werkwijze van iedere organisatie online. Interacteren kan namelijk alleen op basis van het 'profiel', de persoonlijkheid van de klant zelf.

Iedere organisatie moet zich daarom richten op het fasciliteren van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording offline met een profilering online. Ontwikkeling vind niet meer bij de organisatie zelf plaats, maar moet met nadruk geintegreerd zijn en zich richten op het sterk veranderende internet van het 'online netwerken'.

Cursus Bloggen (2-4 uur)
'Bloggen' is een techniek die op de meeste netwerkportalen als LinkedIn of Twitter kan worden gehanteerd om anderen te bereiken. Het is met nadruk dan ook een vervolgcursus voor personen die de basisvaardigheden al onder de knie hebben (niveau 1). Hieronder volgt een voorbeeld om aan te geven wat onder die basisvaardigheden wordt verstaan:

Niveau 1: basis
(2-4uur), voorbeeld; LinkedIn
De meeste mensen beginnen op bijv. LinkedIn en raken snel de weg kwijt. Er zijn dan ook veel opties en mogelijkheden op LinkedIn om gebruik van te maken. Wat is dan ook handig en wat niet?

In niveau 1 van de cursus, leren we de basisprincipes van LinkedIn. Het geeft antwoord op de volgende vragen;
- wat is LinkedIn?
- wie gebruiken het en waarvoor kan ik het gebruiken?
- hoe maak ik een goed of een effectief Profiel?
- hoe maak ik een kwantitatief of een kwalitatief netwerk?
- welke middelen kan ik het beste inzetten om mijn 'zichtbaarheid' te vergoten?
- hoe maak ik 'contact', introduceer ik anderen en communiceer ik het beste?
- hoe maak ik groepen?
- hoe laat ik mijn netwerk groeien?
- handige tips en trucs!

Lees hier meer over de cursus LinkedIn,Algemene Leerdoelen cursus Bloggen
 • Effectief omgaan met online netwerken als LinkedIn, Facebook, Myspace, Hyves, Xing, Second Life, Tribe etc. etc.
 • Effectief vermarkten van expertise en middelen via o.a. Google, Blogs en online profilering
 • Effectief zoeken van passende diensten en personen via Deep-Searches en Clustered Searches.

Specifiek
'Bloggen' is in korte tijd enorm populair geworden. Er zijn ondertussen honderden miljoenen Blogs en enige tientallen grote Blog-portalen. Waar u nu naar kijkt is in feite ook een 'blog'. Het is een eenvoudige website waarvoor geen 'html' of programmeer-kennis nodig is. Alles is al gedaan door de blog-aanbieder en deze biedt u vaak gratis de mogelijkheid tot het maken van uw eigen 'Blog-site'.

Met Blogs kunt u ook andere mensen op uw blog uitnodigen en samen aan de website werken, uw mening uiten of uw boodschap naar het internet brengen. Daarmee is het een eerste klas online netwerk-middel waarmee u veel mensen gericht kunt bereiken.

Dat laatste aspect staat dan ook centraal in deze cursus. Vanuit uw doelstellingen gaan wij een gericht blog opzetten vanuit een passend Blog-portaal. Basisvaardigheden voor gemakkelijk bloggen en handige hulpmiddelen komen aan bod, maar zeker zo belangrijk is uw blog-stijl. Welke doelgroep wilt u aanspreken, voor welk doel? Hoe krijgt u daar veel, of de juiste bezoekers voor?

Toepassingsgebied cursus:
 • Informatieverstrekking
 • Marketing & sales
 • Vrienden-netwerk opbouwen
 • Specialisten netwerk opbouwen
 • Locale Overheden


Klik hier om direct een afspraak te makenNetwerken met LinkedIn

Klik hier om direct een afspraak te maken

Niveau 1: basis LinkedIn
(2-4uur)
De meeste mensen beginnen op LinkedIn en raken snel de weg kwijt. Er zijn dan ook veel opties en mogelijkheden op LinkedIn om gebruik van te maken. Wat is dan ook handig en wat niet?

In niveau 1 van de cursus, leren we de basisprincipes van LinkedIn. Het geeft antwoord op de volgende vragen;
- wat is LinkedIn?
- wie gebruiken het en waarvoor kan ik het gebruiken?
- hoe maak ik een goed of een effectief Profiel?
- hoe maak ik een kwantitatief of een kwalitatief netwerk?
- welke middelen kan ik het beste inzetten om mijn 'zichtbaarheid' te vergoten?
- hoe maak ik 'contact', introduceer ik anderen en communiceer ik het beste?
- hoe maak ik groepen?
- hoe laat ik mijn netwerk groeien?
- handige tips en trucs!


Niveau 2: Realisme over LinkedIn, zoek uw ROI (2-4 uur)
Netwerken met LinkedIn lijkt erg gemakkelijk en mooi, toch zal deze niet snel rendement opleveren als je deze op de standaard manier gebruikt. Netwerk Portals zoals LinkedIn hebben namelijk een doel:

zoveel mogelijk nieuwe (betalende) leden aantrekken.

Dat is dus niet uw doel waarbij u een goed netwerk wilt opbouwen met meerwaarde voor uzelf. Het is belangrijk u zich dat te realiseren.

Het lijkt' dan ook vaak beter en mooier dan het daadwerkelijk is. LinkedIn kan een handig middel zijn om te 'zoeken' maar vaak valt het rendement op het echte 'netwerken' tegen.
Linkedin is de laatste tijd gelukkig al heel wat verbeterd, maar toch blijft het in de kern een 'zoekmiddel' geen 'communicatiemiddel'. De ROI doelstellingen voor zakelijke gebruikers worden daar dan ook op afgestemd, waarbij we ons eerst richten op de basisvereisden voor goed 'zoeken' op Linkedin, een groot netwerk.

Groot netwerk
Een groot netwerk kenmerkt zich vooral door veel mensen die we eigenlijk helemaal niet kennen. Kwalitatief kunt u hier niets mee, sterker nog, we moeten wat voorzorgsmaatregelen nemen om 'spam' te voorkomen. Toch heeft u de kwantiteit nodig omdat LinkedIn u in staat stelt ook in hun connecties en connecties in de 'derde lijn' (de connecties van hun connecties) te 'kijken' en te 'zoeken'. Zo vermenigvuldigt het aantal doorzoekbare profielen enorm. Met een 500+ netwerk kunt u al gauw 10 miljoen profielen (waarvan 4% in Nederland) doorzoeken.
U kunt ze dan niet bereiken omdat LinkedIn daarvoor niet erg geschikt is, maar u kunt met behulp van andere middelen die u tijdens de cursus leert te gebruiken wel hun email- of telefoonadres online vinden.

LinkedIn gebruiken zonder LinkedIn
Er is nog een ander manier om veel profielen die op LinkedIn staan te doorzoeken, namelijk via gespecialiseerde 'Deep-Searches'. Tijdens de cursus leert u om deep-search engines in te zetten en zelfs te maken. U zult leren dat u alle LinkedIn profielen kunt doorzoeken die 'open' zijn gezet door hun eigenaar zonder zelfs maar op LinkedIn ingelogd of lid te zijn.
Door deze kennis te combineren met een andere gespcialiseerde search naar telefoon of email-adressen van uw 'target' komt u snel en met zakelijk ROI ter zake!


Samengevat, de zakelijke ROI Doelstellingen van de cursus:

 1. Leer een 500+ kwantiteits-netwerk op LinkedIn in 8 minuten te maken (= totale tijd zoeken, uitnodigen en toevoegen van nieuwe netwerkrelaties)

 2. Snelheid: Leer hoe je vanuit een 'deep search' zoekmiddel (geen Google) alle profielen op LinkedIn kunt zien zonder lid te hoeven zijn en vanuit een centraal dashboard te beheren

 3. Leer hoe u gemakkelijk en snel meer informatie over uw online Target kunt vinden, zoals telefoon of email adres, zodat u snel en effectief uw Target kunt benaderen op een persoonlijke kwaliteitsmanier

 4. Leer hoe u uw kwantitatief netwerk snel en effectief kunt omzetten in een kwalitatief netwerk (elders door bijvoorbeeld uw eigen LinkedIn te maken) dat u en uw relaties meer en gerichte waarde brengt.


Toepassinggebieden van deze cursus:
 • netwerken voor een nieuwe baan
 • reintegratie
 • marketing & sales
 • fondsenwerving
 • basis voor de opzet van een eigen netwerk

Klik hier om direct een afspraak te maken


Meer informatie over online en offline cursussen, webinars, consultancy trajecten, de kosten het het boeken / volgen hiervan is te vinden op http://onlinenetwerken.info

Forum - Open Networkers Jobs and Recruiters

Google