Wednesday, April 18, 2007

Cursus doelbewust Bloggen

Klik hier om direct een afspraak te maken


Ontwikkeling

Afgelopen jaar is het besef ontstaan dat het werkterrein door online ontwikkelingen snel aan het veranderen is.
De rol van het internet is snel aan het veranderen. Bekende online marketingmiddelen verdwijnen in snel tempo en maken plaats voor netwerksites als Hyves, LinkedIn, Myspace, Facebook, Ning en Twitter om er maar een paar te noemen.

Mensen gebruiken deze middelen steeds beter, steeds meer. Er vind een verschuiving plaats van online 'informeren' naar online 'interacteren'. Op een wijze die de klant past, volgens zijn eigen wensen en op de (online) plek en via middelen (computer / telefoon) die hij zelf kiest.
Daarmee verandert ook de rol en de werkwijze van iedere organisatie online. Interacteren kan namelijk alleen op basis van het 'profiel', de persoonlijkheid van de klant zelf.

Iedere organisatie moet zich daarom richten op het fasciliteren van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording offline met een profilering online. Ontwikkeling vind niet meer bij de organisatie zelf plaats, maar moet met nadruk geintegreerd zijn en zich richten op het sterk veranderende internet van het 'online netwerken'.

Cursus Bloggen (2-4 uur)
'Bloggen' is een techniek die op de meeste netwerkportalen als LinkedIn of Twitter kan worden gehanteerd om anderen te bereiken. Het is met nadruk dan ook een vervolgcursus voor personen die de basisvaardigheden al onder de knie hebben (niveau 1). Hieronder volgt een voorbeeld om aan te geven wat onder die basisvaardigheden wordt verstaan:

Niveau 1: basis
(2-4uur), voorbeeld; LinkedIn
De meeste mensen beginnen op bijv. LinkedIn en raken snel de weg kwijt. Er zijn dan ook veel opties en mogelijkheden op LinkedIn om gebruik van te maken. Wat is dan ook handig en wat niet?

In niveau 1 van de cursus, leren we de basisprincipes van LinkedIn. Het geeft antwoord op de volgende vragen;
- wat is LinkedIn?
- wie gebruiken het en waarvoor kan ik het gebruiken?
- hoe maak ik een goed of een effectief Profiel?
- hoe maak ik een kwantitatief of een kwalitatief netwerk?
- welke middelen kan ik het beste inzetten om mijn 'zichtbaarheid' te vergoten?
- hoe maak ik 'contact', introduceer ik anderen en communiceer ik het beste?
- hoe maak ik groepen?
- hoe laat ik mijn netwerk groeien?
- handige tips en trucs!

Lees hier meer over de cursus LinkedIn,Algemene Leerdoelen cursus Bloggen
  • Effectief omgaan met online netwerken als LinkedIn, Facebook, Myspace, Hyves, Xing, Second Life, Tribe etc. etc.
  • Effectief vermarkten van expertise en middelen via o.a. Google, Blogs en online profilering
  • Effectief zoeken van passende diensten en personen via Deep-Searches en Clustered Searches.

Specifiek
'Bloggen' is in korte tijd enorm populair geworden. Er zijn ondertussen honderden miljoenen Blogs en enige tientallen grote Blog-portalen. Waar u nu naar kijkt is in feite ook een 'blog'. Het is een eenvoudige website waarvoor geen 'html' of programmeer-kennis nodig is. Alles is al gedaan door de blog-aanbieder en deze biedt u vaak gratis de mogelijkheid tot het maken van uw eigen 'Blog-site'.

Met Blogs kunt u ook andere mensen op uw blog uitnodigen en samen aan de website werken, uw mening uiten of uw boodschap naar het internet brengen. Daarmee is het een eerste klas online netwerk-middel waarmee u veel mensen gericht kunt bereiken.

Dat laatste aspect staat dan ook centraal in deze cursus. Vanuit uw doelstellingen gaan wij een gericht blog opzetten vanuit een passend Blog-portaal. Basisvaardigheden voor gemakkelijk bloggen en handige hulpmiddelen komen aan bod, maar zeker zo belangrijk is uw blog-stijl. Welke doelgroep wilt u aanspreken, voor welk doel? Hoe krijgt u daar veel, of de juiste bezoekers voor?

Toepassingsgebied cursus:
  • Informatieverstrekking
  • Marketing & sales
  • Vrienden-netwerk opbouwen
  • Specialisten netwerk opbouwen
  • Locale Overheden


Klik hier om direct een afspraak te makenNo comments:

Forum - Open Networkers Jobs and Recruiters

Google