Tuesday, November 17, 2009

Realisme over LinkedIn, niet alles wat blinkt...

Theorie versus werkelijkheid
In theorie wordt op LinkedIn 'zichtbaar' gemaakt 'wie een kennis is van wie', maar dat is niet de realiteit. Zelf heb ik meerdere netwerken op LinkedIn, het grootste daarvan telt 20.000 directe leden waarmee dat een van de 50 grootste netwerken op LinkedIn is. Geen van de netwerken, of deze nu groot en ongericht of klein en gericht zijn, biedt veel meerwaarde anders dan de zichbaarheid van het profiel zelf. Dit geldt voor alle LI netwerken ook al zal u geregeld anders horen. Als u heel realistisch zoals ik heb gedaan alle feiten over jaren op een rijtje zet en de uren noteert die u aan LinkedIn netwerken kwijt bent en deze afzet tegenover de opbrengsten, levert standaard netwerken met LI nooit ROI. Daarvoor zijn een aantal oorzaken:


Kwantiteit
Je komt er snel achter dat LinkedIn alleen de profielen laat 'zien' van personen die in je netwerk zitten. Je 'ziet' profielen van je directe contactperson, van hun contactpersonen (2de lijn) en van de mensen die deze groep vervolgens kent (3de lijn). Bij een kwaliteitsnetwerk zie je zo maar relatief weinig profielen (hoeveel mensen ken je immers echt?) en dat is inefficient. Je bent immers lid geworden om snel meer, nieuwe mensen te leren kennen of te kunnen zoeken...

Dat doet iedereen dan ook massaal door willekeurig veel mensen uit te nodigen via openbare lijsten waarop mensen zich zetten om uitgenodigd te worden (ze geven dan aan geen IDK = 'I don't know' aan te zullen vinken bij een connectieverzoek), het eigen netwerk te vergroten. Door LinkedIn wordt je daarvoor immers 'beloond' door je profiel beter zichtbaar te maken en het krijgt voor de meeste gebruikers een zekere 'status' ('..dat zal wel een goede vent/vrouw zijn, die kent zoveel mensen..'). Kwantiteit is dus nodig en wordt beloond, maar daarmee is de kwaliteit van het 'LinkedIn netwerken' dus veelal een illusie. Hoedt u voor 'trainers' LinkedIn die anders beweren!


Persoonlijke band en communicatie
In het 'normale' netwerken doe je iets voor de ander opdat je ook iets terug krijgt van die ander. Dergelijke kwaliteitsband bestaat niet op LinkedIn omdat de mensen die in je kwaliteitsnetwerk zitten op een kwaliteitsmanier benadert willen worden (persoonlijk contact). LinkedIn werkt met introducties en met email en aangezien dat via de veelal lage kwaliteitsnetwerken gaat is het rendement dus laag. Er is daarnaast ook technisch niet een mogelijkheid om 'iets' voor je contact terug te doen. Het is en blijft dus eenrichtingsverkeer en voordat je het weet ben je alleen maar bezig introducties voor anderen door te zetten zonder daar ooit iets voor terug te krijgen.


Snelheid van communicatie
Bij Standaard gebruik van LinkedIn zoeken mensen op het netwerk met elkaar contact via 'introducties'. De realiteit is dat slechts 0,5% van alle netwerken op een sociaal netwerk portaal 'actief' te noemen is. 5% zijn zogenaamde 'lurkers' (ze kijken alleen maar doen niet veel) en de rest komt slechts een keer per gemiddeld 3 maanden langs. Meer dan 50% van de accounts zijn overigens geheel inactieve accounts. Introducties via deze kanalen (en daar kan bij contacten in de 3de lijn niet op worden gestuurd) zijn dus kansloos. Deze 'introducties komen dus voor 50% nooit aan, of duren vaak 3 maanden voordat de eerste contactpersoon (1ste lijn) deze heeft gezien. Of deze de introductie vervolgens 'doorzet' is een tweede, door de lage kwaliteitsbanden wordt dit veelal niet gedaan, mail over introducties wordt als 'spam' gezien. Gemiddeld genomen komt slechts 1 op de 10 introducties in de 3de lijn daadwerkelijk aan (en dus veelal pas na lange tijd).


Samengevat
LinkedIn zal u dus weinig zakelijk effectief rendement opleveren bij standaard gebruik. Toch is het een belangrijk startpunt in uw online strategie. Zonder een grote hoeveelheid aan zichtbare profielen, valt er immers niets te kiezen vanuit al die nieuwe contacten. Het is wel belangrijk uw online tijdsbesteding op LinkedIn daarvoor te minimaliseren en uw opgebouwde netwerk om te zetten in een effectief bruikbaar netwerk.
Ook moet u de juiste / meest effectieve manier weten te hanteren om contact te krijgen.

1 comment:

Jochem said...

Mooi samengevat! Toch zie ik bijvoorbeeld in iedp (grootste L.I. groep van Nederland) dat veel mensen elkaar 'vinden' vanuit discussies...

Forum - Open Networkers Jobs and Recruiters

Google